ثمره اتحاد

ثمره اتحاد در نشانه های کرامت و عزت انسانی آشکار است. زمانی که هر انسانی خود را جزئی از اجتماع می بیند و نیاز دیگران را به نیاز خویش پیوند میزند، تصویر نوینی از انسانیت به ظهور می رسد. حالتی  ورای خواسته های پوچ دنیایی، حرکتی از بودن تا رسیدن، درکی فراتر از این اندیشه خاکی، نه به صورت یک جزء بلکه در قالب کلیتی به نام انسان که خود هم جزء است و هم کلی قابل تعریف.

تماس با من:

سوال یا پرسشی از من دارید؟

مطمئنا بی‌نقص نیستم؛ اما بی‌وقفه می‌کوشم برای بهتر شدن. در مسیرِ کامل‌ شدن، حتما نیازمند چشمان تیزبین شما و شنوای نظرات ارزشمندتان هستم.

 

شماره تماس مستقیم با من: ۰۹۱۵۱۲۵۳۱۸۰

ایمیل پشتیبانی: support@malihehedayati.com