چه هدفی را انتخاب کنیم؟

چه هدفی را انتخاب کنیم؟

انسان مخلوق خارق العاده‌ای است که با نیروی عقل و اراده، از دیگر موجودات متمایز می‌شود. در درون آدمی توانایی‌ های ویژه‌ای وجود دارد که به صورت کلی وی را چون مجموعه‌ ای در هم پیچیده، با قابلیت تغییر و تحول در مسیر هدف هدایت می‌کنند. هر ویژگی، بیانگر علل خاصی است که این موجود خاکی را بیش از پیش ... مطالعه ادامه مطلب