ثمره اتحاد

ثمره اتحاد ، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد

حقیقت عشق، باور شیرینی است که به ذرات وجود انسان جان می بخشد. تصویر حیرت انگیزی که ز هر جزء وجود، تمثیلی از حقیقتی ژرف می سازد تا حضور نشانه های عشق به غوغای شور انگیز نیاز، جهت بخشد و چهره نوینی از خلقت را با ظهور انسان در عالم هستی آشکار نماید. بازتاب چنین حقیقتی، شوری است که غوغای ... مطالعه ادامه مطلب
ثمره اتحاد

ثمره اتحاد، رشد ارزش ها و تعالی جامعه است

آنگاه که خاک وجود آدمی با نور عشق مزین گشت، تصویر در تصویری دگر جان گرفت و ز این تصاویر حیرت انگیز، جلوه ای از حقیقت به ظهور رسید. در این بحبوحه عاشقانه، حضور حسی ناب تحول بخش این ذرات خاک گشت تا آنجا که در وحدتی غریب، به کلیتی عظیم متصل شدند و ز این وصل عاشقانه، نغمه شیرین ... مطالعه ادامه مطلب
ثمره اتحاد

ثمره اتحاد

با ظهور حقیقت، ذرات سرگردان خاک چون حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل شدند و انسان در حجم غریبی از ابهام، در هاله ای از نور پا در هبوطی عاشقانه نهاد. این آغاز راهی بود که تجلی هستی را در بستری از نور آشکار نمود تا حقیقت، در جلوه های مختلف به حیات انسان جهت بخشد و خاک را تا ... مطالعه ادامه مطلب