نجوانامه‌های من

در این بخش می‌توانید فایل‌های صوتی من را در قالب نجوانامه بشنوید:

نجوا نامه ۸۳ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۴)

نجوا نامه ۸۲ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۸)

نجوا نامه ۸۱ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۱)

نجوا نامه ۸۰ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۴)

نجوا نامه ۷۹ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۷)

نجوا نامه ۷۸ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹)

نجوا نامه ۷۷ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲)

نجوا نامه ۷۶ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵)

نجوا نامه ۷۵ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸)

نجوا نامه ۷۴ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

نجوا نامه ۷۳ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴)

نجوا نامه ۷۲ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷)

نجوا نامه ۷۱ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰)

نجوا نامه ۷۰ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳)

نجوا نامه ۶۹ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶)

نجوا نامه ۶۸ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹)

نجوا نامه ۶۷ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲)

نجوا نامه ۶۶ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵)

نجوا نامه ۶۵ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸)

نجوا نامه ۶۴ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱)

نجوا نامه ۶۳ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴)

نجوا نامه ۶۲ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۷)

نجوا نامه ۶۱ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳)

نجوا نامه ۶۰ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶)

نجوا نامه ۵۹ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹)

نجوا نامه ۵۸ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲)

نجوا نامه ۵۷ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵)

نجوا نامه ۵۶ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸)

نجوا نامه ۵۵ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱)

نجوا نامه ۵۴ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴)

نجوا نامه ۵۳ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸)

نجوا نامه ۵۲ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱)

نجوا نامه ۵۱ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴)

نجوا نامه ۵۰ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷)

نجوا نامه ۴۹- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱)

نجوا نامه ۴۸- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۴)

نجوا نامه ۴۷- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷)

نجوا نامه ۴۶- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۰)

نجوا نامه ۴۵- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳)

نجوا نامه ۴۴- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷)

نجوا نامه ۴۳- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰)

نجوا نامه ۴۲- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳)

نجوا نامه ۴۱- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶)

نجوا نامه ۴۰- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰)

نجوا نامه ۳۹- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳)

نجوا نامه ۳۸- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۶)

نجوا نامه ۳۷- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹)

نجوا نامه ۳۶- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲)

نجوا نامه ۳۵- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶)

نجوا نامه ۳۴ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹)

نجوا نامه ۳۳ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲)

نجوا نامه ۳۲ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵)

نجوا نامه ۳۱ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹)

نجوا نامه ۳۰ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲)

نجوا نامه ۲۹ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۵)

نجوا نامه ۲۸ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۸)

نجوا نامه ۲۷ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱)

نجوا نامه ۲۶ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳)

نجوا نامه ۲۵ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶)

نجوا نامه ۲۴ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹)

نجوا نامه ۲۳ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲)

نجوا نامه ۲۲ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵)

نجوا نامه ۲۱ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸)

نجوا نامه ۲۰ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱)

نجوا نامه ۱۹ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴)

نجوا نامه ۱۸ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

نجوا نامه ۱۷ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰)

نجوا نامه ۱۶- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳)

نجوا نامه ۱۵- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶)

نجوا نامه ۱۴- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹)

نجوا نامه ۱۳- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲)

نجوا نامه ۱۲- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳)

نجوا نامه ۱۱- (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰)

نجوا نامه ۱۰ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷)

نجوا نامه ۹ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۸)

نجوا نامه ۸ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶)

نجوا نامه ۷ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷)

نجوا نامه ۶ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳)

نجوا نامه ۵ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴)

نجوا نامه ۴ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸)

نجوا نامه ۳ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲)

نجوا نامه ۲ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷)

نجوا نامه ۱ – (تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با من:

سوال یا پرسشی از من دارید؟

مطمئنا بی‌نقص نیستم؛ اما بی‌وقفه می‌کوشم برای بهتر شدن. در مسیرِ کامل‌ شدن، حتما نیازمند چشمان تیزبین شما و شنوای نظرات ارزشمندتان هستم.

 

شماره تماس مستقیم با من: ۰۹۱۵۱۲۵۳۱۸۰

ایمیل پشتیبانی: support@malihehedayati.com