۳ نکته طلایی برای بهتر نوشتن

۳ نکته طلایی برای بهتر نوشتن

لحظه ای که اندیشه انسان در راستای نیازهای وی با نشانه ها تحول آشنا می شود، با حضور زیباترین باور خویش به رشد و شکوفایی توانایی هایی می پردازد که از ذهن تحریک پذیری وی نشأت گرفته اند، پس تصویر روشنی از نیاز را بر ملا می سازد.

تمام راهکارهای فکری که مسیر آگاهی انسان را نشان می دهند، به عنوان واسطه ای بهر یافتن حقیقت با تصویر سازی از رؤیاها و خواسته های درون انسان، به افکار و عقاید وی جهت می بخشند تا ذهن چون کلیتی پیچیده و ناشناخته،  به نظم نشانه های حقیقت بپردازد. این همان صورت اولیه ذهن در جهت رشد و تعالی استعدادهای انسان است و می تواند تحول بر انگیز باشد.

 

هر نوشته،  بیانگر تصویر پنهانی است که در ذهن نویسنده شکل گرفته و با دیگر نشانه های ادراکی وی در هم آمیخته و مجموعه پیچیده ای از خواسته ها و افکارش را به وجود آورده که در واقع، بسیاری از نشانه های آن در لفظ و معنای نوشتار پنهان می مانند و گاه با ابراز نیازهای وجود، تصویر روشنی از باور وی را به تصویر می کشد.

در حقیقت آنچه در نوشته به ظهور می رسد، معنای ساده ای از کلیت حضور انسان در مجموعه ای از باورهاست که با تصویر سازی ذهن، بازتاب بسیاری از تمایلات وی به شمار آمده و حقیقت را از دل مجاز بیرون می کشد.

 

آنچه در یک نوشته حائز اهمیت می باشد، درک حقیقتی است که نویسنده در واژه ها و معانی پنهان ساخته.

 

در واقع این حقیقت، معنای واقعی ارتباط نوشتاری انسان به شمار می آید و در مجموعه ای از دریافت های ادراکی وی، نشانه های غریبی از معنا را به ظهور می رساند تا هر آنچه در مسیر یافته های ذهن قرار دارد، با نوعی هدف گرایی از جزء به کلیتی خاص متصل شود و بازتاب اندیشه اش را در بازخورد آنی وی از هدف به نمایش گذارد که در واقع، اصل تغییر و تحول جامعه نیز به شمار می آید.

 

۳ نکته طلایی برای بهتر نوشتن:

 

  • انتخاب موضوع:

استواری و تأثیر گذاری یک نوشته در وهله ی اول به موضوعی است که نویسنده انتخاب می کند و آن را وسیله ارتباط خود با دیگران قرار می دهد. ساختار های لفظی و معنایی هر نوشته ای، در درجه اول با این انتخاب ارتباط دارد و بازتاب آن در صور نامعلوم ذهن، ایجاد راهکارهای مختلفی است که اگر به صورت صحیح مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از ضعف ها و نواقص موجود از بین خواهند رفت.

انتخاب موضوع می تواند تأثیرگذارترین راه برای یافتن حقیقت و درک نیازهای پنهانی باشد که در جامعه حضور دارند. در واقع بدون انتخاب صحیح موضوع، هر نوشته ای ارزش خود را از دست می دهد

 

موضوع مناسب می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد که به مهمترین این نتایج اشاره می کنیم:

 

الف) توجه به دردهای جامعه:

یکی از گزینه های مناسب برای انتخاب موضوع، توجه به دردهایی است که نویسنده با چشم واقع بین خود در جامعه می بیند. تصویر سازی ذهن، در مسیر نیازها می تواند بر باورهای مردم تأثیر گذار باشد؛ زیرا به دنبال این تصویر سازی، ذهن با نشانه های درک حقیقت همسو با صور دیگری از نیاز به کلیت پیچیده ای تحت عنوان هدف می رسد که خود می تواند تحول  بخش جامعه در مسیر درک و دریافت واقعیت ها باشد.

توجه به دردها، علاوه بر اینکه به نوشته حس و حال عاطفی می بخشد، به فرد این توانایی را می دهد که به تنهایی با سختی ها مقابله کند و با حس امید برای رسیدن به هدف، تصویر روشنی از آینده را در ذهن خود ترسیم نماید.

 

هر چند که درد و رنج بسیار  بُوَد

دلها ز جفا کلید اسرار  بُوَد

از قفل زبان برون چو آید ره عشق

امید و هدف ز آن پدیدار بُوَد

 

دردهای جامعه، نویسنده را در مسیر هدف گرایی با حقایق دیگری آشنا می سازد، چنانکه هر مطلب با هزاران صورت شناخته شده در ذهن، به رشد قوای ادراکی کمک می کند. افکار خوانندگان نیز با درک این نیازها، در حجم غریب دریافت های ادراکی با صور حقیقت آشنا می گردند، بنابراین هر نویسنده ای که در نوشته خود به این نکته توجه نماید، در واقع با تأثیر گذاری بر احساسات و عواطف افراد، به ارزش نوشته خویش می افزاید و باورهای غریب مردم جامعه را با نوعی مثبت گرایی و امید تقویت می نماید تا هر آنچه نکوهیده و مذموم به نظر آید، حذف گردد و احساس روشنی از معنی ومفهوم نوشته در وی به وجود آید.

در حقیقت، این مطلب یکی از مهمترین گزینه های انتخاب بهترین موضوع است.

 

ب) رفع نواقص موجود:

جامعه بشری همواره با نقص ها و خطاهای مکرر انسان همراه است. نویسنده به عنوان یکی از مهمترین عوامل تحول بخش جامعه، نسبت به این نقص ها احساس مسؤلیت می کند. موضوع مورد انتخاب باید در جهت رفع نواقص باشد؛ زیرا آنچه در تصویرسازی و رشد نشانه های ادراکی مردم جامعه مؤثر بوده، نحوه کلام و شیوه گزینش موضوع مورد نظر است که نویسنده با مقایسه مکرر مابین شاخص های قابل تعریف و جنبه های مختلف اجتماعی، به آن دست می یابد.

آنچه یک نویسنده درد آشنا باید بداند، روشهای مناسب و تأثیر گذار بر افکار جامعه است که جوامع بشری را از این نقص رها می سازد و دنیای روشنی را در برابر چشمان حقیقت بین مردم ترسیم می نماید.

نقص ها و معایب هر جامعه ای می تواند در مسیر یافته های بشر، ذهن را درگیر خطاهای مکرر سازد تا جایی که هدف مابین تصاویر پیچیده ذهن گم می شود و تندیسی از حقیقت جای دروغ خواهد نشست و به دنبال آن، گرفتاری های مردم جامعه دو چندان می گردد؛

زیرا تصویرهای ارائه شده مظهر خطاهای مکرر ذهن انسان بوده و حجم غریب باورها را به صورت تکراری و غیر قابل باور، با خطا همراه می سازد.

به همین دلیل، توجه نویسنده به رفع نواقص می تواند به عنوان یک عامل مؤثر در مسیر یافته های درون، نقش راهنما را داشته باشد و بدین وسیله، بسیاری از مشکلات جامعه با آن رفع خواهد شد، پس گزینه مناسبی برای انتخاب موضوع بوده که خود یکی از نکته های طلایی در نوشتن به شمار می آید.

 

ج) راهکار مناسب:

زمانی که اندیشه انسان گرفتار خطاهای مکرر می گردد، به دنبال راهکار مناسبی خواهد بود تا حقیقت را از مجاز تشخیص دهد. کار نویسنده دادن اطلاعات به افرادی است که دچار این پریشانی شده اند، بخصوص در مضامین مختلف و موضوعاتی که به نحوی با نقص ها و خطاهای انسان در جامعه ارتباط دارد.

در این حالت، گزینش راه صحیح تنها با آگاهی و تداوم بخشیدن به راه و روشهای مناسب فکر کردن امکان دارد که در مضامین اجتماعی نمود می یابد و افراد را در برابر مجموعه پیچیده ای از افکار و عقاید مختلف، به بررسی نشانه های موجود و انتخاب راهکار مناسب ترغیب می نماید.

در این بحبوحه، جامعه با حیرت انگیزترین سامان دهی فکر رو به رو خواهد شدکه در این حالت، اثر بخشی مناسب تنها با حضور پیام هایی امکان پذیر است که از افکار عاری از خطا صادر شود.

 

با فکر درست راه دل باز شود

سودای دگر ز شوق  آغاز شود

از نقص دگر نماند اینجا خبری

هر دل پی عشق، غرق این راز شود

 

انتخاب موضوع مناسب در مسیر نیازها و رشد باورهای جامعه و رفع نواقص مختلف، می تواند با روحیه و احساسات افراد جامعه ارتباط مستقیم بر قرار نماید.

در واقع، نویسنده با تأثیر پذیری افکار و احساسات درون در هنگام حضور افکار منفی و احساس نارضایتی، به شکل قابل توجهی بر افکار دیگران تأثیر می گذارد و با دادن روحیه و امید به دیگران، راهکار مناسبی را برای تغییر و تحول جامعه ارائه می دهد که به صورت غیر مستقیم، در اصلاح عیوب جامعه مؤثر خواهد بود.

 

پیشنهاد میکنم این مطلب را هم مطالعه کنید: نویسندگی چیست؟

 

د) بستر سازی فکری:

نویسنده با انتخاب موضوع مناسب برای تأثیر گذاری بر افکار دیگران، از راهکار های مؤثری استفاده می کند تا بستر سازی فکری، در جهت رشد ارزش ها و باورهای جمعی به نتیجه رسد، پس با وجود زمینه های مختلف فکری، گرایشات منفی و گزینش های متناقض نما، افکار جامعه را به سمت باورهای مثبت می کشاند.

این در حالی است که توأم با خطاهای مکرر، نشانه های غریب و ناشناخته ای مردم جامعه را درگیر تردید می نماید تا در مجموعه در هم پیچیده ای از وهم و گمان های پوچ، زمینه باورهای غلط و تمایلات منفی به وجود آید، همان تمایلاتی که افکار پیچیده بشر با آن درگیر است، پس جامعه نیاز به چنین بستر سازی هایی دارد، و گرنه حجم غریب خطاهای بشری بسیاری از نشانه های مثبت و تصاویر روشن ذهن را تحت این عوامل منفی، کم کم از بین خواهد برد.

رشد و شکوفایی افکار، یکی از مهمترین نتایج انتخاب موضوع مناسب و پرورش آن در نوشته های مختلف با نیازهای ویژه افراد جامعه بوده که بسیاری از خطاها را از صفحه ذهن بشر پاک می سازد.

در واقع، اندیشه مردم جامعه با حضور مفاهیم خاص و مناسب با نیاز آنها، در مسیر رشد و شکوفایی حرکت خواهد کرد و عامل مهم این تغییر، حضور نوشته هایی است که از هر نشانه مشخص، در مسیر یافته های ذهن بهره جسته و تصویر نوینی از شناخت را در جهت فهم بشر به وجود آورده تا حقیقت به شکل قابل توجهی، در اندیشه آنها تأثیر نماید.

 

  • اهمیت معنی:

تأثیر پذیر بودن یک نوشته، ارتباط مستقیمی با معنی و مفهوم نهفته در آن دارد، چنانکه نویسنده بتواند در نوشته خود، حق مطلب را ادا نماید، در واقع در هدایت افکار و ایجاد راهکارهای مناسب مؤثر بوده و زمینه رشد باورهای صحیح اجتماعی را به وجود خواهد آورد.

در این حالت، اهداف نامعلومی که افراد جامعه در ضمیر نا خودآگاه خویش گم نموده اند، به نحو قابل توجهی آشکار خواهند شد و اینگونه تصویر نوینی از آینده، در برابر چشم حقیقت بین آنان ترسیم می گردد.

 

آنچه به صورت مستقیم با معانی به کار رفته در هر نوشته ارتباط دارد، شامل موارد ذیل می باشد:

 

الف) کامل بودن معانی:

به دلیل ارزش و اهمیتی که معنی و مفهوم هر نوشته در تغییر و تحول اندیشه مردم جامعه دارد، کامل بودن معنی می تواند یکی از مهم ترین علل این تأثیر گذاری مثبت باشد. در واقع زمانی که در نوشته، تصویرسازی مناسبی از موضوع در ذهن به وجود می آید، یک کلیت قابل تعریف از حقایق پنهان در افکار مشوش مردم شکل می گیرد که با بازخوردهای مثبت آنان در زمینه های مختلف و درک اصل و منظور نویسنده، می تواند تصاویر تغییر شکل یافته ای از اهداف بشری را به وجود آورد که خود، راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در جامعه خواهد بود.

 

معنا چو نشیند اینچنین در گفتار

پیدا شود از حضور آن این پندار

کز لفظ و معانیش برون آید عشق

هر اصل چنین عیان شود با این کار

 

ب) حقیقت گرایی:

مفهوم خاصی که می تواند در راهبردهای مناسب زندگی به بشریت مدد برساند، درک حقیقت و تعالی اندیشه های انسان در مسیر زندگی است. این مبحث، ارتباط مستقیمی با معنا گرایی موضوع دارد. زمانی که تکیه بر معنی و مفهوم خاص باشد، نویسنده می تواند از مضامین مختلف و مفاهیم همسو با موضوع استفاده کند تا ذهن خواننده، برای درک واقعیت موضوع آماده شود.

در این حالت، تصویر غلطی که شاید سالیان سال در ذهن مردم شکل گرفته، با این حقیقت گرایی از افکار پریشانشان پاک می گردد و تصویر روشنی از آینده، در برابر دیدگان منتظر مردم نقش خواهد بست.

معانی به کار رفته در موضوع انتخابی، باید به گونه ای باشد که هر اندیشه ای را به سمت واقعیت ها سوق دهد. در این حالت، حقایق پنهانی که بشر ز آن غافل بوده اند، از بطن اینگونه نوشته ها ظاهر خواهد شد و بیشترین تأثیر را بر فکر افراد خواهد گذاشت تا آنجا که دیگر تردید و ابهامی باقی نمی ماند و حقیقت در تصویر روشنی از ادراک به ظهور خواهد رسید.

در این حالت اصل و مبنای حقیقت گرایی، تحول بخش اندیشه ها و افکار پیچیده مردم خواهد بود و آن هدفی را که نویسنده دنبال می کند را محقق خواهد ساخت.

 

ج) کلیت گرایی:

برای اینکه یک نوشته در جهت ارائه معنا، بیشترین تأثیر را داشته باشد، باید درآن به اصل و کلیت موضوع توجه بسیار شود. اگر نویسنده در ارتباط با موضوع ، به کلیت گرایی حقایق توجه کند، در واقع یک کل در هم پیچیده را با مضامین مختلف و وحدتی خاص به تصویر خواهد کشید و اگر در جزئیت گرایی بیهوده اسیر باشد، دیگر نخواهد توانست تصویر روشنی از موضوع را آشکار نماید.

ارتباط کل با جزء یک هنر است که نویسنده می تواند با وجود اهمیت دادن به کل، ارتباط ظریف و خاصی ما بین اجزاء با اصل خود بر قرار نماید. اگر اندیشه در اسارت جزئیت گرایی ها باقی بماند، دیگر مسیر رشد و شکوفایی افکار سد خواهد شد و تصویر حقیقی انسانیت در موج این پریشانی گم می گردد.

اگر نویسنده بتواند ارتباط مؤثری مابین اصل موضوع و کل نوشته ایجاد نماید، از نظر معنی و مفهوم ارائه شده تأثیر بسیاری در افکار دیگران خواهد داشت. در این حالت، صور نا آشنایی که سبب سردرگمی و پریشانی وی بوده اند، از صفحه ذهن پاک می گردند و یک تصویر روشن در افکار به وجود می آید که در واقع، آئینه ای در برابر حقایق جامعه خواهد بود و می تواند بهر افکار بشر، در مسیر سازندگی و رشد و شکوفایی جامعه تأثیر گذار باشد. این در واقع، همان کلیت گرایی در نوشته است که بر اهمیت معنا می افزاید و مشوق نویسنده در جهت بارور ساختن افکار مثبتش خواهد بود.

 

د) تأثیر پذیری:

آنچه در معنی و مفهوم یک نوشته نهفته، در واقع تصویری از آرزوها و نیازهای سرکوب شده بشریت است. چگونگی ارائه معنا می تواند تأثیر مستقیمی بر اندیشه دیگران داشته باشد و فرد را از تناقض نمایی نشانه های موجود در جامعه، به یک درک  صحیح و نگرش مثبت هدایت کند تا آنجا که شناسه های رفتاری هر فرد را در مسیر رسیدن به هدف، به اصل موضوع متصل می سازد تا دیگر دور از هر ابهامی با بیان یافته های ادراکی خویش، به تصویر گرایی ذهن روی آورد که خود، تصویری از یک رؤیای خاموش است. نویسنده می تواند با درک اهمیت معنی و مفهوم نوشته، این تأثیر گذاری را در مسیر تغییر و دگرگونی افراد جامعه به وجود آورد.

زمانی که نگرش های مثبت و افکار برخاسته از آگاهی در جامعه رشد یابند، بسیاری از خطاهای ادراکی و نشانه های توهم برانگیز ذهن، از صحنه اجتماع حذف می گردد. سرعت پذیرش افکار ایده آل، از طریق نوشته ها بالا می رود تا حدی که بازتاب روشنی از این تأثیر پذیری را می توان در رفتار افراد جامعه دید که چهره واقعی انسانیت را مصور خواهند ساخت، پس به واقع انعکاس اندیشه ایده آل یک نویسنده در متن، می تواند بزرگترین تحولات را در جوامع بشری به وجود آورد و افکار جامعه را در مسیر ایده آل گرایی هدایت نماید.

 

با فکر صحیح می شود غوغا کرد

هر جامعه را ز شوق دل بر پا کرد

هر جا که بُوَد نشان این آرامش

هر لحظه توان حقیقتی رسوا کرد

 

  • گزینش لفظ مناسب:

یک نوشته برای اینکه مناسب با مخاطبین باشد، علاوه بر اهمیت معنی و مفهوم مورد نظر که ارتباط کاملا مستقیمی با انتخاب موضوع مناسب دارد، از لحاظ لفظ می تواند تأثیر بسیاری بر جذابیت گرایی، ارتباط دو جانبه با معنا، انعکاس باورهای خاص، رشد نشانه های تأثیر گذاری بر موضوع و حقیقت طلبی داشته باشد، چنانکه انتخاب لفظ به عنوان یکی از نکات طلایی در موفقیت یک نویسنده به شمار می آید.

در راستای همین موضوع، رعایت برخی از نکات ادبی می تواند راهگشای نویسنده در تأثیر گذاری بیشتر نوشته اش باشد که در اینجا به این موارد اشاره می کنیم:

 

الف) واژه های مناسب با معنی:

  یکی از مؤثرترین روشهای گزینش صحیح واژه ها، در هر نوشته ای ارتباطی است که با معنی و مفهوم آن دارد. در واقع هر واژه ای می تواند به صورت جانبی از طریق تأثیر گذاری معنا به صور مختلف چه در لحن کلام و چه شیوه تجزیه و تحلیل آن در ذهن، یک کلیت در فکر خواننده به وجود آورد، کلیتی که در آن هر نکته مثبتی که در لفظ وجود دارد، به صورت مستقیم در چگونگی درک معنا نیز مؤثر خواهد بود.

پس می توان از هر نکته برای رسیدن به معنای حقیقی مطلب بهره برد. حضور چنین نشانه ای برانگیزه خواننده در جهت رشد اندیشه هایش کمک خواهد کرد و در این حالت، صورت نوینی از احساس در قالب افکار خاص به مرحله ظهور خواهد رسید که با هر نوشته ای، تأثیر گذاری مناسبی در افکار مردم جامعه خواهد داشت.

 

ب) استفاده از زیبایی های نوشتاری:

آنچه به عنوان زیبایی های نوشته از آن یاد می کنیم، فراتر از مباحث مربوط به زیبایی های ادبی یک نوشته است. منظور روشهای خاصی است که هر نویسنده باید در لحن و شیوه گفتار خود رعایت نماید تا متناسب با معنی مورد نظر، حقیقت کلام خویش را به خوانندگان منتقل نماید.

در واقع منظور از این زیبایی ها، رعایت اصولی است که نوشته را از صحت کامل برخوردار می کند و بدون نقص ادبی می تواند حتی به صورت ساده نیز آراسته به این زیبایی ها گردد، پس تنها با استفاده از مباحث مربوط به علم بیان نمی توان نوشته را به این زیبایی ها آراسته نمود، بلکه حقیقت با تصویر روشنی از گزینش واژه ها، لحن و طرز قرار گرفتن و ترتیب واژه ها ارتباط دارد.

این زیبایی ها می تواند هر نوشته ای را به طرز معجزه آسایی تأثیر گذار نشان دهد تا جایی که دیگر هیچ تردیدی باقی نمی ماند که هر آنچه با گزینش صحیح افکار مثبت انتخاب می گردد، با واقعیت پنداری، رشد باورها، توجه به ارزش ها اهمیت به گرایشات مختلف و گاه متضاد ذهن، همسو گرایی در مسیر باورها، جمع بندی کلی معنی و لفظ، ابراز نیازهای مربوط به صور شناختی و تعبیر و تفسیر این حقیقت ارتباط دارد که می توان از واژه ها آئینه ای از حقیقت ساخت تا هر معنی و تفسیری در آن منعکس گردد و دشواری ها آسان و هر نا درستی اصلاح شود.

 

پیشنهاد میکنم این مطلب را هم مطالعه کنید: چگونه نویسندگی را شروع کنیم؟

 

ج) جذابیت های گفتاری:

با توجه به اینکه انتخاب و گزینش لفظ مناسب، به عنوان یک روش مؤثر در هر نوشته ای به شمار می آید، در ارتباط با این گزینش باید از راهکارهای مختلفی بهره مند شد تا حقیقت و معنی واقعی نوشته در زندگی خواننده مؤثر واقع شود.

یکی از این راهکارها، بیان نکته های آموزنده متناسب با لفظ است که می تواند اندیشه هر خواننده ای را درگیر بازتاب این تفکرات سازد تا حدی که فرد با درک نیاز خویش در بیشتر موارد، به تعدیل این خواسته های درونی پرداخته تا تمثیلی از حقیقت را در مجموعه گسترده ای از لفظ و معنی به تصویر بکشد تا هر ابهام و شکی در این زمینه، از ذهن خواننده پاک شود و رؤیای واقعی رسیدن به حقیقت محقق گردد.

 

چون لفظ نشیند از رهی نغز به دل

اندیشه دگر نباشد اینگونه خجل

تصویر حقیقتی است پیدا دل شب

چون روح که بوده اینچنین عاشق گِل

 

جذابیت گفتار می تواند زیبایی لفظ و تأثیر پذیری آن را در رابطه با معنا بیشتر نماید و فرد را از احساس دوگانگی رها سازد تا بتواند در مجموعه پیچیده ای از این تفکرات، با بازخوردی مثبت به حقیقت دست یابد و از تردید رها شود و با حقیقت گرایی و گریز از مجاز، به کلیه گرایشات درون خویش معنا بخشد. در واقع، این انتخاب می تواند دیگر جنبه های نوشتاری را تحت تأثیر قرار دهد و تا حد کاملاً زیادی، اندیشه های افراد جامعه را در مسیر رشد و تعالی بیشتر به اصل و مقصود نهایی خود برساند.

با رعایت نکات فوق، هر نوشته ای می تواند در حد کمال خویش، به رشد و تعالی نیازهای مردم یک جامعه منتهی گردد تا آنجا که دیگر هیچ تناقض ادراکی و خطایی در زمینه های مختلف شناخت وجود نخواهد داشت و تصویر روشنی که باید در ذهن افراد بشر نقش بندد، با این حقیقت گرایی و رشد و تعالی باورها، به مقصود خویش منتهی خواهد گشت.

در نهایت، جامعه بستر مناسبی برای ارائه این اندیشه های کمال یافته گردیده و نشانه های غریب و نا مأنوس از ذهن بشریت پاک خواهد شد و در ادامه با بازتاب هر فکر روشن و اندیشه ایده آل، یک تصویر نوین در ذهن هر انسانی نقش خواهد بست. این تصاویر در وحدت و انسجام خود، جهت بخش گرایشات افراد در مسیر خودسازی و رشد باورهای مثبت خواهند بود که در مجموع، اصل تحول و پیشرفت جوامع به شمار می آیند.

 

 ملیحه هدایتی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با من:

سوال یا پرسشی از من دارید؟

مطمئنا بی‌نقص نیستم؛ اما بی‌وقفه می‌کوشم برای بهتر شدن. در مسیرِ کامل‌ شدن، حتما نیازمند چشمان تیزبین شما و شنوای نظرات ارزشمندتان هستم.

 

شماره تماس مستقیم با من: ۰۹۱۵۱۲۵۳۱۸۰

ایمیل پشتیبانی: support@malihehedayati.com