نجات انسانیت

نجات انسانیت، با اولین برخورد حقیقی انسان در حیات عاشقانه آشکار می گردد. انسانیت، حقیقتی روشن و حسی عاشقانه نسبت به دنیا و حقایق هستی است. اگر امروز این حقیقت در مجموعه ای از نشانه های خطا گونه گم گشته، باید بهر نجات انسانیت بازگشتی غرورانگیز به حیاتی دوباره داشت.

تماس با من:

سوال یا پرسشی از من دارید؟

مطمئنا بی‌نقص نیستم؛ اما بی‌وقفه می‌کوشم برای بهتر شدن. در مسیرِ کامل‌ شدن، حتما نیازمند چشمان تیزبین شما و شنوای نظرات ارزشمندتان هستم.

 

شماره تماس مستقیم با من: ۰۹۱۵۱۲۵۳۱۸۰

ایمیل پشتیبانی: support@malihehedayati.com